Komplement Monoklonale Antikörper

Produktname

Complement factor B/Bb Human clone M13/12

The monoclonal antibody M13/12 recognizes human complement factor B/Bb.

Kat-Nr.TE2256-100UG
Produktinformation

Zurück zur Übersicht