Komplement Monoklonale Antikörper

Produktname

Complement factor B/Ba Human clone P21/15

The monoclonal antibody P21/15 recognizes human complement factor B/Ba.

Kat-Nr.TE2254-100UG
Produktinformation

Zurück zur Übersicht