Komplement Monoklonale Antikörper

Produktname

Complement factor B/Ba Human clone M20/6

The monoclonal antibody M20/6 recognizes human complement Factor B/Ba.

Kat-Nr.TE2255-100UG
Produktinformation

Zurück zur Übersicht